Projekt ustawy – uwagi Stowarzyszenia

Jako Stowarzyszenie Praktyków Compliance chcemy mieć wpływ na nasze otoczenie – prawne, gospodarcze. Wypowiadaliśmy się wielokrotnie o potrzebie prowadzenia naszych przedsięwzięć gospodarczych w zgodzie z przepisami, ale również w zgodzie z pewnymi standardami, kulturą organizacyjną.

Ustawa o zgłaszaniu naruszeń daje nam pewne podwaliny dla budowania takiej kultury, wprowadzania pewnego porządku prawnego i organizacyjnego w firmach. W związku z tym jesteśmy żywo zainteresowani jej ostatecznym kształtem, jaki zostanie wprowadzony do naszego życia gospodarczego. W ramach konsultacji i zbierania uwag przez nasze ministerstwo, wysłaliśmy i my nasze uwagi i wskazania. Wiemy, że nie jesteśmy jedyni w tym działaniu, dużo osób i organizacji zaangażowało się w ten projekt.

Mamy nadzieję, że ministerstwo wsłucha się w głos praktyków, i uwagi środowiska będą brane pod uwagę w przygotowaniu ostatecznych zapisów ustawy. Poniżej tabela z zebranymi naszymi uwagami dot. przedstawionego projektu ustawy o zgłaszaniu naruszeń.

Praktycy Compliance

Dodaj komentarz