• Paweł Sawicki (Prezes)
  • Paweł Bronisław Ludwiczak (Wiceprezes)
  • Rafał Hryniewicz (Wiceprezes)
  • Krzysztof Krak (Sekretarz)
  • Grzegorz Pająk (Skarbnik)
  • Maciej Wnuk
  • Maciej Zygmunt
  • Michał Lorenc
  • Krzysztof Busz