Praktycy Compliance Stowarzyszenie

Główne cele Stowarzyszenia to:

  • integracja środowiska Compliance i wymiana wiedzy oraz doświadczeń. Głównie praktycznych, bo jesteśmy praktykami i bierzemy udział w tworzeniu tej praktyki,
  • edukacja podmiotów z sektora publicznego i prywatnego oraz Społeczeństwa czym jest Compliance.

Jednocześnie Stowarzyszenie chce pomagać praktycznie rozwiązywać problemy podmiotów z sektora publicznego i sektora prywatnego. Dlatego planujemy świadczyć usługi szkoleniowe, wdrożeniowe i audytowe w następującym zakresie:

  • kanały sygnalizowania i ochrona sygnalistów,
  • przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów,
  • etyka,
  • systemy zarządzania zgodnością (compliance),
  • ochrona danych osobowych,
  • bezpieczeństwo biznesu,
  • zarządzanie kryzysowe,
  • komunikacja biznesowa.

Powstanie stowarzyszenia Praktycy Compliace

 

(...) Czy 2021 rok będzie „Rokiem Compliance”? To hasło słyszeliśmy już nie jeden raz, ale czy w ostatnich kilku latach - pomijając RODO - stały przed compliance takie wyzwania jak w tym i w najbliższych latach? Pod koniec 2021 r. i w kolejnych dwóch latach sektor publiczny i sektor prywatny czekają rewolucyjne zmiany. Już 17 grudnia 2021 r. mija ostateczna data implementacji do polskiego porządku prawnego (tak jak i do innych systemów prawnych UE)  wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Już od tej daty systemy dla sygnalistów (osoby zgłaszające nieprawidłowości w swoim otoczeniu pracy) powinny co do zasady działać w całym sektorze publicznym i we wszystkich dużych przedsiębiorstwach. (...)

Tak pisaliśmy o kwestiach sygnalistów (i szerzej - compliance) ponad rok temu. Mamy listopad 2022 roku, wdrożonej ustawy o sygnalistach brak, mamy za to coraz więcej innych regulacji, aktów prawnych krajowych, unijnych. Sytuacja międzynarodowa wymusza na nas coraz więcej działań związanych z przestrzeganiem nowych regulacji (np. związanych z sankcjami), szerszego spojrzenia i podejścia do kwestii bezpieczeństwa naszych działań gospodarczych. Naszą odpowiedzią na te trudne czasy jest współpraca, wymiana wiedzy i doświadczeń, integracja środowiska ludzi odpowiedzialnych za bezpieczne prowadzenie biznesu.

Działajmy!

Formalności związane z powstaniem naszego stowarzyszenia już za nami, wszystkie dokumenty podpisane - możemy działać!

Jeśli chcecie uczestniczyć w działaniach, o których przez ostatni czas mówiliśmy i pisaliśmy, to zapraszamy do naszego grona. Informacje o tym, jak stać się członkiem naszego stowarzyszenia publikujemy na zakładce Jak przystąpić - tam znajdziecie regulamin przyjmowania członków i deklarację członkowską.

zalozyciele