Praktycy Compliance Stowarzyszenie

Główne cele Stowarzyszenia to:

  • integracja środowiska Compliance i wymiana wiedzy oraz doświadczeń. Głównie praktycznych, bo jesteśmy praktykami i bierzemy udział w tworzeniu tej praktyki,
  • edukacja podmiotów z sektora publicznego i prywatnego oraz Społeczeństwa czym jest Compliance.

Jednocześnie Stowarzyszenie chce pomagać praktycznie rozwiązywać problemy podmiotów z sektora publicznego i sektora prywatnego. Dlatego planujemy świadczyć usługi szkoleniowe, wdrożeniowe i audytowe w następującym zakresie:

  • kanały sygnalizowania i ochrona sygnalistów,
  • przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów,
  • etyka,
  • systemy zarządzania zgodnością (compliance),
  • ochrona danych osobowych,
  • bezpieczeństwo biznesu,
  • zarządzanie kryzysowe,
  • komunikacja biznesowa.

Powstanie stowarzyszenia Praktycy Compliace

 

Czy 2021 rok będzie „Rokiem Compliance”? To hasło słyszeliśmy już nie jeden raz, ale czy w ostatnich kilku latach - pomijając RODO - stały przed compliance takie wyzwania jak w tym i w najbliższych latach? Pod koniec 2021 r. i w kolejnych dwóch latach sektor publiczny i sektor prywatny czekają rewolucyjne zmiany. Już 17 grudnia 2021 r. mija ostateczna data implementacji do polskiego porządku prawnego (tak jak i do innych systemów prawnych UE)  wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Już od tej daty systemy dla sygnalistów (osoby zgłaszające nieprawidłowości w swoim otoczeniu pracy) powinny co do zasady działać w całym sektorze publicznym i we wszystkich dużych przedsiębiorstwach.

I nie chodzi już tylko o samych sygnalistów, o których ostatnio coraz częściej słychać wśród ekspertów (i nie tylko). Compliance rozumiane jako system zarządzania zgodnością zaczyna być koniecznością dla coraz szerszej grupy podmiotów. Dla jednych będzie to nowy wymóg regulacyjny, dla innych realne wsparcie w codziennym prowadzeniu swojej działalności. Pojawia się więc pytanie, jak podejść do tego systemu, do tych działań. Jak je zorganizować, aby były dla nas wsparciem, a nie kolejnym wymogiem do 'odhaczenia' na codziennej liście zadań. Niestety wiedzy o tym, jak właściwie to zorganizować nie ma rynku zbyt wiele. Brakuje nam wiedzy, doświadczenia, wymiany informacji.

Naszą odpowiedzią na taką sytuację jest integracja środowiska specjalistów z obszaru compliance oraz osób, które aspirują do tego by takim specjalistą zostać, wymiana doświadczeń, działalność edukacyjna oraz szerzenie dobrych praktyk. Chcemy uczynić to o czym od dawna mówiło się w gronie praktyków compliance, czyli  zintegrować środowisko specjalistów na rzecz efektywniejszej wymiany doświadczeń oraz budowania jakości na rynku. Przyświeca nam maksyma: „Chcesz iść szybko to idziesz sam. Chcesz iść daleko to idziesz z innymi.”

 

zalozyciele