Czym jest compliance?

✅ Czym jest „compliance” i dlaczego dotyczy każdego przedsiębiorstwa? 👇
📌 Pojęcie „compliance” przy pierwszym zetknięciu brzmi niezrozumiale i tajemniczo.

📌 W międzynarodowych korporacjach spotykamy „oficerów compliance” (czy to jakieś wojsko?) i całe „departamenty compliance”.  

📌 Zakres ich zadań bywa różny. Powtarzającym się motywem są zagadnienia etyczne, przeciwdziałanie nadużyciom i korupcji. Czyżby compliance był więc inną nazwą dla programów etycznych i systemów antykorupcyjnych?

📌 Gdy spojrzymy na historię, odkryjemy, że jest w tym ziarno prawdy.

📌 Compliance pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Pod koniec XX wieku w amerykańskich korporacjach zaczęto wdrażać programy etyczne, których celem było zapobieganie korupcji.

Po głośnych aferach z początku XXI wieku okazało się, że zakres problemów jest szerszy. Wymieńmy choćby przestępstwa księgowe, przeciwko środowisku, pranie pieniędzy czy łamanie obowiązujących sankcji.

📌 Rola doradców ds. etyki poszerzała się. Stawali się powoli specjalistami ds. zapewnienia, że przedsiębiorstwo działa zgodnie z przepisami prawa oraz branżowymi standardami.

✅ „Zgodność” to po angielsku „compliance”. Stąd pochodzenie tego terminu.

📌 Współcześnie systemy compliance mają na celu zapewnienie zgodności działania firmy z
–      przepisami prawa,
–      standardami branżowymi,
–      zasadami ładu korporacyjnego i dobrego zarządzania,
–      zasadami etyki w biznesie,
–      oczekiwaniami społecznymi.

📌 No ale tu może zrodzić się pytanie.
Gdy prowadzimy działalność gospodarczą staramy się przecież prawa nie łamać i przestrzegać standardów, które nas dotyczą. Po co wprowadzać jakiś „system”?

✅ Kluczem jest to słowo „staramy się”.

📌 Gdy jesteśmy mikrofirmą, prowadzącą prostą działalność, „staranie się” może być skuteczne. Właściciel sam wszystkim zarządza i wszystkiego dogląda.  

📌 Gdy wykraczamy poza skalę „mikro”, właściciel lub zarząd musi przekazać szereg kompetencji swoim pracownikom. Liczba przepisów i standardów rośnie. Pojawiają się częściej okazje do nadużyć i większe pokusy. Przedsiębiorstwo może sprowadzić na manowce nieuczciwy, ale także nieuważny lub nieuświadomiony pracownik.

✅ „Staranie się” przestaje wystarczać. Potrzebny jest system.

📌 „Compliance” to właśnie system zarządzania zgodnością.

✅ Podejście systemowe pomagają „zapewnić” zgodność działania firmy z tym, co jest wymagane. Chroni przed problemami.
A także promuje zasady dobrego zarządzania i zwiększa szanse na sukces biznesowy.

Maciej Wnuk

Dodaj komentarz