Po co nam compliance?

Compliance dla większości polskich firm to nadal pojęcie nowe i nieco obce. Dopiero szum medialny związany z projektem ustawy o ochronie sygnalistów stał się dla wielu przedsiębiorców momentem do zadania sobie pytania – Po co nam compliance?

Uważam trzy argumenty jako kluczowe (nawet bezdyskusyjne):

1.      Bezpieczeństwo

Elementem bezpieczeństwa organizacji jest wykazanie należytej staranności prowadzonej działalności. Wdrożenie systemu compliance jest niewątpliwie tego fundamentem. Wprowadzenie zestawu regulacji wewnętrznych, uruchomienie kanału dla sygnalistów (zarządzanie nieprawidłowościami), podnoszenie świadomości pracowników (budowanie kultury zgodności), itd. są najlepszą metodą wykazania należytej staranności w działaniu firmy i jej Zarządu.

Skutecznie wdrożony compliance minimalizuje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości i pozwala nimi sprawnie zarządzić w momencie powstania. Osiągniecie tego efektu to bezpośrednie przełożenie na wzrost bezpieczeństwa organizacji.

2.      Wiarygodność i konkurencyjność

Posiadanie compliance w firmie to potwierdzenie wysokiego standardu działania biznesowego. Kilkanaście lat temu pierwszy raz spotkałem się z sytuacją, kiedy międzynarodowy kontrahent wysłał do nas tzw. kwestionariusz compliance. Wtedy nikt w firmie (spółka notowana na GPW w Warszawie) nie wiedział co z tym zrobić. Obecnie jest to niemal standardem, że firma rozważająca współpracę z nowym partnerem biznesowym prosi go o wypełnienie formularza/kwestionariusza compliance. W ten sposób sprawdza wiarygodność firmy tj. czy działa zgodnie z zasadami prawa, czy wdrożyła zasady etyki i transparentności w swojej organizacji, czy wprowadziła regulacje wewnętrzne przeciwdziałające występowaniu nieprawidłowości, itd.

Wiarygodność w tym kontekście to czynnik mający wpływa na konkurencyjność na rynku. Firma, która nie będzie w stanie wykazać się działającym systemem compliance będzie tracić na konkurencyjności. 

3.      Rentowność

Myślę, że prawdziwym jest stwierdzenie, że: „Nie ma firmy, w której nie ma nieprawidłowości”. Każda organizacja musi się z tym zmierzyć – kwestia czy chce i potrafi to zrobić.

Nieprawidłowości w firmie to ryzyko powstania strat: finansowych (kary, sankcje), biznesowych (utrata zamówień, kontraktów), wizerunkowych (reputacja) lub prawnych (spory sądowe). Skuteczne eliminowanie nieprawidłowościami poprzez ich identyfikację i eliminację na wczesnym etapie ma wpływ na poprawę wyników finansowych firmy. Przedsiębiorstwa, w których dobrze działa system zarządzania nieprawidłowościami potrafi poprawić swoją rentowność nawet o 1-2 punkty procentowe.

Oczywiście powodów „ZA” compliance jest więcej. Opisałem trzy wg mnie najważniejsze. Każda organizacja ze względu na swoją specyfikę może przyłożyć do nich różne wagi, wskazać dodatkowe. Niewątpliwie compliance staje się standardem, który powinien funkcjonować w każdej polskiej firmie.

Krzysztof Busz

Dodaj komentarz