Największą obawą jako Prezesa jest to, że…

ludzie nie mówią ci prawdy” * –
takie słowa wypowiedział Mark Costa, CEO Eastman Chemical, odnosząc się do informacji, które miały pozwolić mu zarządzać firmą. 

To często bolączka prezesów skarżących się, że nie mają pełnej wiedzy o organizacji, a ewentualnymi kryzysami są zaskakiwani. Niemal zawsze oznacza to kłopot, którym trzeba wtedy nagle zarządzać. Dla nich to także ryzyko odpowiedzialności, w związku z wystąpieniem nieprawidłowości, ryzyko utraty zaufania, a nawet stanowiska. 

Sprawne zarządzanie organizacją polega na podejmowaniu decyzji na podstawie otrzymywanych informacji o mechanizmach jej funkcjonowania, a także o różnych jej problemach. Nawet tych trudnych. 

Czy jako Prezes, mam dostatecznie wcześnie wiedzę o problemach?
Czy mam szansę podjąć właściwą decyzję na podstawie przekazanych informacji?
Czy mam wiedzę o problemie zgodną z rzeczywistością?
Te pytania może stawiać każdy manager. 

Niestety struktura zarządzania, rozległość zadań organizacji powoduje, że informacja o istotnych problemach nie dociera na szczebel zarządzający, albo nawet nie jest ujawniana. 

Jak się okazuje problemem może być nie tylko uzyskanie informacji, ale otrzymanie tej zgodnej z prawdą i dotyczącej rzeczywistego problemu. 
A więc wiedzy, która realnie pozwala odpowiednio zarządzać firmą i podejmować nowe wyzwania w oparciu o posiadane możliwość i zasoby. 

#Sygnaliści2021 – już dzisiaj wiadomo, że regulacje te mają szansę rozpocząć zmiany w rozumieniu roli osób ujawniających nieprawidłowości w miejscu pracy. 

Ułatwić to może system zapewniający możliwość zgłaszania w sposób poufny i bezpieczny dla zgłaszającego. Takie rozwiązania mogą zachęcić do zgłaszania “niewygodnych” problemów i zmuszać do ich rozwiązywania. Nawet tych głęboko tkwiących w organizacji, wpływających na jej wydajność, bezpieczeństwo i wyniki.

Kierownictwo organizacji powinno dostrzec atuty wewnętrznych systemów sygnalizowania. 

Dobrze zaprojekowany i zarządzany wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości oraz świadomi pracownicy, posiadający realną ochronę, przyczynia się do ujawniania problemów i ich źródeł zanim staną się poważne. Umożliwia podejmowanie decyzji wyprzedzających, mających na celu jak najszybsze zaradzenie skutkom.

Nasze stowarzyszenie – dostarcza wiedzę o korzyściach i pomaga wdrażać programy zgodności.

* Cytat pochodzi z książki „Firma bez strachu” Amy C. Edmondson

Krzysztof Krak

Dodaj komentarz