Misja edukacyjna – studia podyplomowe pod patronatem Stowarzyszenia

„CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§5

Celem Stowarzyszenia jest:

1)    (…)

2)    (…)

3)    działalność edukacyjna i badawcza w obszarze compliance,

4)    (…)”

Powyżej zamieściłem fragment statusu Stowarzyszenia Praktycy Compliance. Zrobiłem to po to aby zwrócić uwagę na to, że jednym z podstawowych celów stowarzyszenia jest właśnie „działalność edukacyjna”.

Jest ona realizowana w różny sposób. Wszyscy obserwujący nasz profil na portalu LinkedIn, praktycznie co tydzień, w każdą środę, mają okazję zapoznać się z wpisami członków stowarzyszenia na tematy związane z szeroko rozumianym zagadnieniem compliance. To także forma edukacji, poprzez którą staramy dzielić się naszą wiedzą i co istotne w przypadku naszego stowarzyszenia, także doświadczeniem wynikającym z długoletniej praktyki.

***

Misję edukacyjną Stowarzyszenie realizuje jednak przede wszystkim poprzez codzienne działania. Obecnie są to działania szkoleniowe prowadzone głównie przez podmioty należące do założycieli i członków Stowarzyszenia. Jednak to nie wszystko. Zwracam bowiem uwagę na przedsięwzięcia edukacyjne realizowane przez członków Stowarzyszenia we współpracy z uczelniami, z którymi na co dzień współpracują. Przykładem są Studia podyplomowe (szczegóły tutaj) organizowane od dwóch lat przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu we współpracy m.in. z firmą zarządzaną przez jednego z członków Stowarzyszenia czyli e-nform sp.z o.o..

***

Miło nam także poinformować, że Stowarzyszenie Praktycy Compliance objęło bezpośrednim patronatem inne studia podyplomowe. Również organizowane przez uczelnię mającą poznański rodowód, czyli Wyższą Szkołę Bankową. Studia te, dostępne w ofercie Wyższych Szkół Bankowych z Poznania, Szczecina i Chorzowa opierać się będą na programie stworzonym przez Agencję Bezpieczeństwa i Detektywistyki Maciej Zygmunt, a wśród wykładowców będzie aż pięciu członków stowarzyszenia. Warto dodać, że program nowych studiów jest przede wszystkim odpowiedzią na obserwowane od lat, braki na rynku osób, przygotowanych do prawidłowego zarządzania zagrożeniami oraz zespołami im przeciwdziałającymi i wynika z praktycznych, jak na nasze Stowarzyszenie przystało, doświadczeń osób prowadzących zajęcia.

Menadżer bezpieczeństwa biznesu z elementami whistleblowingu” to innowacyjny kierunek, który pozwali nabyć specjalistyczne umiejętności oraz wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w środowisku biznesowym i skierowany jest do wszystkich, dla których bezpieczeństwo biznesu jest kluczowym elementem jego funkcjonowania, zarówno dla osób zajmujących stanowiska kierownicze jak i tych, które chciałyby je zająć w przyszłości (szczegóły tutaj).

Już dzisiaj warto pomyśleć o tej ofercie, zarówno w kontekście poszerzania własnych kompetencji jak i umiejętności i wiedzy kadry zarządzającej w naszych organizacjach.

Autor – Maciej Zygmunt

Członek założyciel Stowarzyszenia Praktycy Compliance, właściciel Agencji Bezpieczeństwa i Detektywistyki Maciej Zygmunt, młodszy inspektor w st. sp., były Naczelnik Wydziału w poznańskim Zarządzie CBŚ, detektyw, doradca biznesowy, wykładowca akademicki m.in. z przedmiotów związanych z wywiadem i kontrwywiadem gospodarczym na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu oraz Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie k.Warszawy.

Dodaj komentarz