Czy firmy rodzinne w Polsce przygotowują się do zarządzania kryzysowego?

„Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce mamy ponad 2 miliony firm rodzinnych, które przynoszą 63–72 proc. PKB i generują około 8 milionów miejsc pracy. Do najbardziej rozpoznawalnych rodzinnych firm na rynku należą: LPP, Apart, Polpharma, Adamed, Fabryka Mebli Forte czy Drutex.” Możemy przeczytać w wydaniu Rzeczpospolitej rubryka Wydarzenia Gospodarcze.

Magazyn Forbes przeprowadził w 2020 szersze badania w których ustalono, że:
A.    Około 72% firm rodzinnych jest dwupokoleniowych, 185 – jednopokoleniowych, a 10% – trzypokoleniowych.
B.    Nieco więcej niż 90% firm jest zarządzanych przez właściciela lub współwłaściciela. Określono, że większość firm rodzinnych nie ma planów, by zarządzanie firmą przekazać komuś spoza rodziny. Widać więc determinację by zarządzanie biznesem pozostawało w rękach rodzinnych.
C.    Większość z ankietowanych firm deklaruje działanie na rynkach lokalnych, a ok. 32% z nich ma zasięg ogólnokrajowy.

Sytuacja związana z kryzysem na Ukrainie skłania do zadania pytania o stan bezpieczeństwa procesu biznesowego realizowanego przez te firmy. Niezbędnym wydaje się zaadresowanie następujących obszarów:
A.    SUKCESJA. Tylko 9 % polskich przedsiębiorców ma przygotowane plany sukcesji. Czy w obecnej sytuacji geopolitycznej nie jest to za mało?
B.    CYFRYZACJA i nowoczesne technologie. To szczególnie ważne w wypadku potrzeby zdalnego zarządzania firmą np. w trybie kryzysowym.
C.    COMPLIANCE. Wdrażanie szczególnego nadzoru w niepewnych czasach jest jednym z gwarantów utrzymania ciągłości działania. Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne i sytuacja polityczna wymaga monitorowania i kontroli.
D.    Przygotowanie do ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. Zdecydowanie nigdy wcześniej w historii Polski po 1989 roku nie mieliśmy podobnej sytuacji budującej katalog konkretnych zagrożeń dla biznesu. Era zakurzonych segregatorów z biurokratycznymi procedurami i instrukcjami na wypadek kryzysu skończyła się 24.02.2022 

Przed firmami rodzinnymi stoją więc poważne wyzwania. Firmy rodzinne muszą we własnym zakresie pilnie:
– Przeprowadzić analizę ryzyka procesu biznesowego
– Na podstawie wyciągniętych wniosków przygotować plan wdrożenia ew. zmian.
– Przygotować się do skutecznego zarządzania kryzysowego
– Szkolić swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa biznesu
Nie mówimy o scenariuszu wojennym choć całkowicie nie możemy myśląc odpowiedzialnie go wykluczyć. Bardziej realne na tą chwilę wydają się zagrożenia takie jak: 
– dezinformacja medialna inspirowana przez służby wschodnie
– destabilizacja biznesu przez działania hybrydowe o charakterze sabotażu, dywersji, manipulacji socjotechnicznej, działanie na szkodę przedsiębiorstw.
– zorganizowana przestępczość o charakterze ekonomicznym
– incydenty związane z zamachami na zdrowie i życie
– cyberprzestępczość

Autor: Michał Lorenc

Dodaj komentarz