Co oznacza być Praktykiem Compliance ?

W stowarzyszeniu Praktycy Compliance przyjęliśmy motto „Semper Supra”. Semper Supra to znaczy zawsze wyżej, zawsze ponad. W swojej pracy Compliance Oficer musi:
1)     umieć doskonale komunikować się z ludźmi, w tym przede wszystkim umieć słuchać,
2)     tworzyć właściwą płaszczyznę do rozmowy zaczynając od szeregowego pracownika, po wyższą kadrę zarządzającą czy radę nadzorczą.
3)     rozumieć procesy biznesowe, kulturę i sposób funkcjonowania organizacji.
4)     budować swój autorytet, 
5)     umieć pozyskiwać informacje i prawidłowo je analizować oraz logicznie wnioskować,
6)     umieć dawać profesjonalne rekomendacje,
7)     w relacjach międzyludzkich być asertywny, ale potrafić także wypracować niezbędny kompromis,
8)     być osobą godną zaufania,
Jak wygląda to w praktyce. Przede wszystkim jest potrzebna wiedza teoretyczna oraz praktyczna dotycząca przepisów i zasad funkcjonowania procesów biznesowych. Compliance oficer musi m.in. znać organizację, rozumieć model biznesowy, model finansowy, łatwo poruszać się w strukturze organizacji. Szerokie zaangażowanie we wszystkie aspekty organizacji, świetna znajomość tej organizacji powoduje to, że taka osoba będzie słuchana a jej rekomendacje będą brane poważnie pod uwagę. 
W stowarzyszeniu Praktycy Complinace mamy możliwość wymiany wiedzy teoretycznej oraz dobrych praktyk. Szkolimy się, szkolimy innych oraz realizujemy program edukacyjny skierowany do rynku prywatnego oraz do sektora publicznego. Dzięki wielorakim kompetencjom i doświadczeniom uzyskujemy wysoki poziom merytoryczny szkoleń. Najważniejszym aktywem stowarzyszenia jest wieloletnie bogate doświadczenie praktyczne. 
Dzięki współpracy wewnątrz stowarzyszenia możemy poszerzać swoją wiedzę czerpiąc z doświadczenia innych. Dzięki takiemu systemowi działania jako grupa możemy z pełną odpowiedzialnością kreować dobre praktyki na rynku, świadcząc usługi doradcze oraz szkoleniowe na wysokim poziomie. W efekcie współpracy tworzymy także unikalny obszar wiedzy praktycznej dotyczącej szeroko pojętego compliance. Dobry Praktyk Compliance to trochę człowiek orkiestra poruszający się w wielu wymiarach: prawa, zarządzania, finansów, psychologii, bezpieczeństwa itd. Nie jest łatwo wśród silnych osobowości stowarzyszenia praktyków compliance umiejętnie współpracować w grupie realizując przyjęte cele i równocześnie zaspokajać swoje indywidualne ambicje biznesowe. To właśnie motto „Semper supra” pomaga nam na co dzień pamiętać o szacunku dla osiągnięć kolegów, rozumieniu zasad pracy zespołowej, otwartości i empatii w komunikacji interpersonalnej. Taki sposób funkcjonowania pozwala nam się lepiej poznać i bazując na sile jednostki skutecznie działać w grupie na transparentnych i etycznych zasadach. I każdego dnia dążyć krok po kroku w górę do ideału Praktyka Compliance.

Michał Lorenc

Dodaj komentarz