Compliance – wspomaga czy hamuje biznes?

Kluczem do skutecznego zarządzania w biznesie jest zidentyfikowanie wyzwań, a następnie przekształcenie ich w szanse. Compliance staje się obecnie dla polskich firm szansą, aby były zarządzane w sposób przejrzysty i efektywny a jednocześnie bezpieczny. Jest to obszar, który szybko posuwa się naprzód i, dzięki osiąganym rezultatom, zyskuje na popularności.

Compliance officerowie (CO) są coraz istotniejszym elementem układanki korporacyjnej i zaczynają mieć coraz większy wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa organizacjom, w których pracują. Wymogiem ale i normą jest, że Compliance officer podlega bezpośrednio pod prezesa lub zarząd spółki. Większość Compliance officerów bierze udział w podejmowaniu strategicznych decyzji w firmie i może wprowadzać zmiany w modelu biznesowym, gdy uznają go za ryzykowny.
Z naszej praktyki wynika, że Compliance officer, który chce aktywnie uczestniczyć w rozwoju organizacji powinien skoncentrować się min. 2 obszarach – budowaniu etycznej kultury organizacyjnej oraz wykorzystania technologii w compliance tzw. RegTech lub ComplianceTech.

Przestrzegania zasad etyki z prawdziwego zdarzenia (integrity). Tak naprawdę nie jest tak bardzo istotne, jak dobre są zastosowane procedury, ponieważ będą nieskuteczne, jeśli nie uda się stworzyć prawdziwej „kultury zgodności” obejmującej swoim zasięgiem wszystkie szczeble firmowej drabiny. Samo prawo przestaje być głównym determinantem dla wprowadzania compliance, polityka zgodności zaczyna się opierać bardziej na zasadach niż tylko przepisach prawnych. Zamiast tworzyć jedynie ramy proceduralne, chodzić o to, w jaki sposób firmy działają zgodnie z compliance podejmując decyzje biznesowe każdego dnia a nie tylko w trudnych sytuacjach.
Wykorzystanie technologii w compliance (RegTech/ComplianceTech). Jako praktycy ds. zgodności uważamy, że ​​technologia wywiera duży wpływ na funkcjonowanie compliance. Big data i analityka danych umożliwiają na przykład o wiele skuteczniejsze targetowanie, monitorowanie ryzyka i zarządzanie nieprawidłowościami. Używanie technologii w compliance zaczyna być widoczne na Polskim rynku. Coraz więcej firm zaczyna z powodzeniem wykorzystywać ComplianceTech do budowania i „uprawiania” zgodności.

Obecnie compliance odchodzi od podejścia stricte prawnego, które wielu managerów było postrzegało jako hamujące prowadzenie biznesu. Tworzone programy compliance bardziej skupiają się na uczciwości i etyce, niż suchych uregulowaniach prawnych. Compliance staje się obszarem, który wspomaga rozwój działalności biznesowej i operacyjnej, dbając bardzo mocno o aspekty bezpieczeństwa biznesu.
W Polsce compliance przechodzi z etapu raczkowania do etapu dynamicznego wzrostu. Niewątpliwie to okazja, aby stał się w organizacji jednostką budującą jej wartość a nie hamulcowym utrudniającym realizowanie biznesu. Jest na polskim rynku wiele dobrych przykładów, że jest to możliwe …

Krzysztof Busz

Dodaj komentarz