Ukraina – wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierać

Jako członkowie Praktycy Compliance Stowarzyszenie, każdy z nas – w ciągu ostatnich kilkunastu lat – w różnych organizacjach i na rożnym szczeblu: szkolił, doradzał i w różny sposób wspierał demokratyczne instytucje w Ukrainie. Dzisiaj nie może być innego tekstu niż ten o Ukrainie i jej mieszkańcach. Każdy z nas ma tam wielu znajomych i przyjaciół. 

Dzisiaj podziwiamy ich odwagę i męstwo. Wiemy wszyscy, że stoją przed największym wyzwaniem – utrzymaniem PAŃSTWA, naczelnych wartości i zasad. Szczególnie w sytuacji, gdy działania najeźdźców niezgodne są z obowiązującymi normami prawa międzynarodowego i uznanymi na świecie normami moralnymi. 

Wszyscy członkowie Praktycy Compliance Stowarzyszenie wspominamy zaangażowanie oraz zaufanie jakim nas darzyli. Przez te lata mieliśmy okazję szkolić urzędników, pracowników szkół wyższych i funkcjonariuszy służb.  Doradzaliśmy i pomagaliśmy w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz doradzaliśmy w zakresie mechanizmów obronności i współpracy międzynarodowej. Poznaliśmy szefów służb, ministrów, kierowników wielu urzędów, dyrektorów departamentów, profesorów, działaczy społecznych, policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy. Staraliśmy się wspierać, pomagać w budowaniu struktur organizacyjnych w Ukrainie i szkoliliśmy nowe ich kadry. Jeszcze niedawno niektórzy członkowie stowarzyszenia planowali kolejne działania za naszą wschodnią granicą.

Wspólnie z naszymi partnerami zgadzaliśmy się, że dla nowej Ukrainy i w jej drodze do Wspólnoty Europejskiej niezbędne jest stworzenie i utrzymanie fundamentów państwa prawa. Wierzyliśmy, że może im pomóc doświadczenie i wiedza z Polski. 

Dzisiaj jako członkowie Praktycy Compliance Stowarzyszenie także pomagamy i wspieramy Ukrainę na swój sposób i jak tylko możemy. Będziemy także w przyszłości wspierać ich dalsze wysiłki w rozwój swojego kraju. 

Nasze koleżanki i koledzy jesteśmy i będziemy z Wami…!

Autor: Krzysztof Krak

Dodaj komentarz